Intézményünk bemutatásaRecsk Heves megyében, az ország „tüdejeként” számon tartott Mátra hegység egyik legcsendesebb, legtisztább, festőien szép északi oldalán helyezkedik el.
A környéken található természeti szépségek és gyógyfürdők miatt az egyik legkedveltebb, legkeresettebb vidék.
Az Otthontól mindössze 2 km-re található Parád, ahol évszázadok óta, Európa hírű szanatórium, gyógyvíz és gyógyfürdő van, ahová rendszeresen eljárhatnak lakóink.
A Recsktől 3 km-re elhelyezkedő Mátraderecskén, a MOFETTÁ-ban természetes szén-dioxiddal, szárazfürdő alkalmazásával, eredményesen gyógyítják az érszűkületes és ízületi megbetegedéseket.

Az intézmény 49 fő ellátását biztosítja.
Az egyágyas szobák 10-13, a kétágyas szobák 16-18 m2-esek.
Minden szobához korszerű, ízlésesen berendezett – a nehezebben mozgó emberek részére is könnyen igénybe vehető – fürdőszoba tartozik.
A szobák igény esetén a legszükségesebb, otthonról hozott, személyes bútorokkal is berendezhetők.
Szükség esetén azonban ajánljuk a speciális, elektromosan mozgatható és állítható betegágyakat.
Minden szobában telefon biztosítja a családdal történő kommunikációt.
A kétszintes épület akadálymentes, a lakók otthonon belüli egyszerű mozgását lift segíti elő.
A társalgók és az imaterem biztosítják, hogy egymás zavarása nélkül tudjanak lakóink társasági, illetve hitéletet élni.
Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy az otthonunkban dolgozók kiváló szakmai kvalitásuk mellett humánusak legyenek, nagy empátiával rendelkezzenek az idős ember problémája iránt.
Lakóink egészségét 24 órás nővéri felügyelet óvja. Minden szobában található, egyszerűen kezelhető, gyors nővér-hívó berendezés.
Az ápolás-gondozás mellett nagy hangsúlyt fektetünk a szabadidő értelmes eltöltésére.
Otthonunk konyhája mindenben megfelel az Európai Unió jogszabályaiban előírt feltételeknek.
A tágas, boltíves étterem, a folyamatosan rendelkezésre álló teakonyha otthonosságot, kellemes közérzetet nyújt.

Pszichiátriai és szenvedélybetegeket, valamint demens betegeket nem fogadunk.Intézményi térítési díj: 5.900 Ft/nap

Az ellátást igénybe vevő az ellátásért, (a rendszeres havi jövedelme alapján,) a tárgyhónap 10. napjáig személyi térítési díjat köteles fizetni.
Az intézmény vezetője az intézményi ellátás nyújtásának megkezdését megelőzően megvizsgálja az ellátást igénylő havi jövedelmét, jelentős pénzvagyonát és jelentős ingatlanvagyonát.
A személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg, ha a jövedelemhányad eléri vagy meghaladja az intézményi térítési díj összegét.
A 1993. évi III. tv. 117. § (2) értelmében az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80%-át.
Ha az ellátást igénybe vevő tartási vagy öröklési szerződést kötött, a térítési díj fizetésére a tartást és gondozást szerződésben vállaló a kötelezett.
Ilyen esetben a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal azonos összegű.
Ha a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott jelentős pénzvagyonnal rendelkezik, a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg azzal, hogy a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözetet a jelentős pénzvagyonból kell fedezni.
Ha a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott nem rendelkezik jelentős pénzvagyonnal, a személyi térítési díj a jelentős ingatlanvagyon kilencvenhatod részének és a jövedelemhányadnak az összege, de legfeljebb az intézményi térítési díjjal megegyező összeg.
A bejegyzett jelzálog hagyatéki teherként érvényesíthető.
Az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. Ebben az esetben nem kell elvégezni a jövedelemvizsgálatot. Ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg.

Ha az ellátott jelentős pénz- vagy ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, és a térítési díj megfizetését más személy sem vállalja, de az ellátottnak van nagykorú, vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeke, a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözet megfizetésére irányuló megállapodás alapján a gyermek köteles.
Ha a megállapodás nem jön létre, a fenntartó a bíróságtól kérheti, hogy a Ptk. Rokontartásra irányadó szabályai alapján tartásra köteles és képes gyermeket tartási kötelezettsége és képessége mértékével arányban állóan a díjkülönbözet megfizetésére kötelezze.

Ha az ellátott, törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a térítési díj összegét vitatja, a bíróságtól kérheti a térítési díj megállapítását.
A bíróság jogerős határozatáig a korábban megállapított térítési díjat kell megfizetni.
A személyi térítési díj összege évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve ha:
- az ellátott jövedelme olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben meghatározott térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni;
- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben növekedett.
Az ellátott jogosult az Otthonból szabadon eltávozni.
A két hónapot meg nem haladó távollét idejére - a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 20%-át kell fizetni.
Az ellátott két hónapot meghaladó távolléte idejére az egészségügyi intézményben történő kezelésének időtartama alatt a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 40%-át, más esetben a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 60%-át kell megfizetni.Minden olyan segítséget, adományt, felajánlást szívesen fogadunk, amellyel az általunk gondozott idős, beteg emberek mindennapjait szebbé, tartalmasabbá és komfortosabbá tehetjük.
Magánszemélyek, cégek, vállalkozások megkeresését egyaránt várjuk, és szívesen fogadjuk.
Néhány ötlet ahhoz, hogy megtalálja az Ön számára legmegfelelőbb támogatási formát:
Tárgyi adományok – szívesen fogadunk- új, vagy újszerű, használható állapotban lévő
- ruhanemű, cipő,
- készségfejlesztő játék, rajzeszköz, sportszer,
- tisztálkodási szer, stb.
- bútor, különféle használati tárgyak.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy elsősorban idős emberek számára várjuk az adományokat, és akkor jelent igazi segítséget a felajánlása, ha az valóban használható, és akár Ön is szívesen fogadná saját hozzátartozója részére.
Amennyiben Ön úgy érzi, hogy szeretne segíteni, de egyik eddig felsorolt formája sem felel meg a lehetőségeinek, illetve más elképzelése, javaslata van, akkor is keressen minket bátran.
Ha kérdése van, vagy személyesen szeretne velünk találkozni, örömmel állunk rendelkezésre.

Várjuk jelentkezését a következő telefonszámon:
Sápi Andrea
Intézményvezető
06-20/569-8919